Organisatie

Het Netherlands Heart Institute (NLHI) is een samenwerkingsverband van de afdelingen cardiologie van alle 8 universitair medische centra in Nederland (zie website). De Hartenbank is onderdeel van het Netherlands Heart Institute. 

De missie van NLHI is om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor preventie, diagnose en genezing van hart- en vaatziekten en om de samenwerking tussen de cardiologie-afdelingen van alle universitaire ziekenhuizen in Nederland te bevorderen.

Medewerkers van de Hartenbank

De volgende mensen werken bij de Hartenbank.

 • Fleur Meijers
 • Erik van Iperen
 • Naomi Mac-Donald
 • Evelien van der Schaaf-de Wolf
 • Eelco Soeteman
 • Michiel Henkens
 • Anne Wielenga
 • Bo van Ieperen
 • Pieter Doevendans
 • Wouter Jukema

Wetenschappelijke adviesraad

De Hartenbank wordt ondersteund door een Wetenschappelijke adviesraad. Deze bestaat uit:

 • Prof. dr. Peter van der Meer, cardioloog UMC Groningen
 • Prof. dr. Peter van Tintelen, klinisch geneticus UMC Utrecht
 • Prof. dr. Connie Bezzina, moleculair cardiogeneticus Amsterdam UMC
 • Prof. dr. Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank
 • Prof. dr. Blanche Schroen, experimentele cardiologie Maastricht UMC

Expertise Centrum voor Postmortale Diagnostiek Amsterdam UMC

Voor de hartobducties en de diagnostiek werken wij samen met het Expertise Centrum voor Postmortale Diagnostiek Amsterdam UMC.

Het hartobductieprotocol

Het hartobductieprotocol is opgesteld in samenwerking met de landelijke werkgroep van cardiovasculaire pathologen.

Met dank aan

De Hartenbank zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van:

 • de medewerkers van de Nederlandse Hersenbank;
 • het Durrer Center for Cardiovascular Research, de biobank afdeling van het Netherlands Heart Institute;
 • de medewerkers van de Amsterdam UMC Biobank, locatie AMC;
 • alle leden van de meldkamer en de receptie van Amsterdam UMC, locatie VUmc;
 • de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA): De Hartenbank is onderdeel van de infrastructuur werkgroep binnen de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), en
 • alle partijen die ons financieel ondersteunen en met wie wij samenwerken.