Procedure voor uitgifte

De NLHI-Hartenbank is een organisatie zonder winstoogmerk. Wij vragen een vergoeding voor de materialen om de biobank draaiende te kunnen houden. De vergoeding gaat bijvoorbeeld naar het verwerken van materialen in het laboratorium en de opslag hiervan.

Om hartweefsel te kunnen ontvangen moeten onderzoekers een goed onderbouwde aanvraag indienen. Vervolgens beoordeelt de wetenschappelijke toetsingscommissie van de Hartenbank alle aanvragen, onder andere op de haalbaarheid en kwaliteit van het onderzoek. Na goedkeuring ondertekenen ze een overeenkomst waarin staat hoe er met het weefsel moet worden omgegaan. De overeenkomst bepaalt onder andere dat het uitgegeven weefsel alleen gebruikt mag worden voor het goedgekeurde onderzoeksproject. Het weefsel blijft eigendom van de Hartenbank. Het is verboden om het weefsel zonder toestemming van de Hartenbank aan derden te verstrekken of op onverantwoorde wijze te gebruiken.

Documenten

Voor onderzoekers die gebruik willen maken van weefsel en data hebben we de volgende documenten beschikbaar:

Materiaal

Materiaal dat momenteel wordt opgeslagen in de Hartenbank:

1. Vriesmateriaal (-80°C):

 • Transmurale cardiale samples uit de gebieden zoals weergegeven in onderstaand figuur (samples 1-14)
 • Linker-/rechter-hartoor
 • Epicardiaal vet nabij RCA
 • Transversaal weefsel van de a./v. pulmonalis, aorta ascendens en coronairen (LAD, RCx, RCA)

2. Materiaal op paraffine:

 • Transmurale cardiale samples uit de gebieden zoals weergegeven in onderstaand figuur (samples 1-14)
 • LAD/RCA/RCx gedecalcificeerd material op paraffine
 • Tricuspidalis-klep, mitralis-klep, pulmonalis-klep, aorta-klep
 • Sinus-knoop, AV-knoop
 • Linker-atrium, rechter-atrium
 • Foto’s van (immuno-)histochemische kleuringen op paraffine coupes van het cardiaal weefsel zijn beschikbaar op aanvraag

3. Materiaal beschikbaar voor analyse middels elektronenmicroscopie:

 • Transmurale cardiale gebieden 8&11 zoals weergegeven in onderstaand figuur.

4. Serum & Plasma

* Indien extra bio-banking voor toekomstige researchprojecten wenselijk is verzoeken wij contact met ons op te nemen om de mogelijkheden in kaart te brengen.

** Kwaliteit-checks worden periodiek uitgevoerd om de kwaliteit van het materiaal te controleren en te waarborgen. Details over de procedure en de uitslagen volgen zodra deze beschikbaar zijn.