Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd met donorweefsel, verschijnen als artikelen in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften. Dit gebeurt meestal jaren nadat de donatie heeft plaatsgevonden. De onderzoekers informeren de Hartenbank over artikelen die zijn geschreven met behulp van hartweefsel uit de Hartenbank. De bevindingen uit toekomstig wetenschappelijk onderzoek worden niet op individueel niveau aan de Hartenbank teruggekoppeld. Hierdoor is het niet mogelijk om de nabestaanden te informeren over latere individuele bevindingen met het hartweefsel van de donor. Wel publiceren wij de globale resultaten van onderzoek op onze website en socialmediakanalen. Omdat wij ons nu in de opstartfase bevinden, zijn er nog geen resultaten van onderzoek beschikbaar. Wel is er een designpaper beschikbaar. Deze leest u hier.

Soms vinden er in het wetenschappelijk onderzoek grote doorbraken plaats, maar meestal gaat het om kleine stappen die een beter begrip van het functioneren van het hart en de verschillende ziekteprocessen opleveren. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zijn over het algemeen niet meteen toepasbaar in de klinische praktijk.