Medische gegevens

De Hartenbank vraagt na overlijden van de donor het gehele medische dossier op bij de behandelend artsen. De beschikbaarheid van medische gegevens van de donor is essentieel om wetenschappelijk onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Aan de hand van het dossier maakt een medewerker van de Hartenbank een samenvatting met belangrijke medische informatie, zoals ziekteverschijnselen en medicijngebruik. Deze samenvatting wordt zo samengesteld dat het geen identificeerbare gegevens van de donor meer bevat. De onderzoeker ontvangt uitsluitend deze samenvatting en krijgt dus nooit toegang tot het volledige medisch dossier van de donor. Omdat een dossier gevoelige informatie kan bevatten, verwerken en bewaren wij de gegevens volledig in overeenstemming met de regels van geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Daarnaast vragen wij bij uw registratie of u al eerder heeft meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek, en toestemming om na overlijden deze resultaten op te vragen. Deze eerder verzamelde informatie in combinatie met hartweefsel kan een grote toegevoegde waarde hebben voor het onderzoek.