Verschillende vormen van orgaandonatie

Na overlijden kunt u organen en weefsels doneren aan mensen die ziek zijn en die organen of weefsels nodig hebben. In het Donorregister kunt u aangeven welke organen en weefsels u wel of niet wil doneren.

Helaas zijn lang niet alle organen en weefsels geschikt voor donatie. Als dit het geval is, kunnen organen en weefsels wel nog heel waardevol zijn voor de medische wetenschappen en voor wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek: de hersenen

Zo stelt de Nederlandse Hersenbank hersenweefsel aan onderzoekers beschikbaar voor het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek. Bij dit soort onderzoek kijken onderzoekers naar oorzaken en oplossingen voor neurologische en psychiatrische hersenziektes. Zowel mensen met een hersenaandoening en gezonde mensen kunnen zich aanmelden voor hersendonatie. Voor meer informatie gaat u naar www.hersenbank.nl

Wetenschappelijk onderzoek: het hart

Wat de Hersenbank met hersenweefsel doet, doet de NLHI-Hartenbank met hart- en vaatweefsel. Wij stellen dit materiaal beschikbaar aan onderzoekers voor het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek. Bij dit soort onderzoek kijken onderzoekers naar oorzaken en oplossingen voor hart- en vaatziekten. Zowel mensen met als mensen zonder hart- en vaatziekten kunnen zich aanmelden voor hartdonatie.

Als iemand zich heeft ingeschreven als Hersenbank-donor en als Hartenbank-donor dan zal de donatie op hetzelfde moment plaatsvinden. U moet zich dan wel voor beide donaties apart registreren. Als de donatie van het hart en/of de hersenen heeft plaatsgevonden gaat het lichaam terug naar de nabestaanden voor de begrafenis of crematie.

Hele lichaam ter beschikking aan de wetenschap

U kunt er ook voor kiezen om uw hele lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap. In dit geval gaat uw lichaam naar de anatomie-afdeling van een universitair medisch centrum. Het wordt hier dan bijvoorbeeld gebruikt voor de opleiding geneeskunde of voor de bijscholing van artsen. Bij deze vorm van donatie gaat het lichaam niet terug naar de nabestaanden. Voor donatie aan de wetenschap is een aanmelding nodig bij het anatomisch instituut. Voor meer informatie gaat u naar www.lichaamsdonatie.info.

Verschillende instanties
De verschillende donatievormen worden door verschillende instanties geregeld (donorregister, hersenbank, hartenbank, anatomieafdelingen). Zo bent u bijvoorbeeld niet automatisch donor bij de Hartenbank als u zich heeft geregistreerd als orgaandonor via het Donorregister.

U kunt bijvoorbeeld zowel Hartenbank-donor als orgaandonor in het donorregister zijn. Voor beide vormen van donatie moet u zich wel apart registreren. Als u orgaandonor en Hartenbank-donor bent en uw hart bij overlijden een leven kan redden (orgaandonatie) dan gaat dat altijd voor. Als dat niet mogelijk is dan kan uw hart opgeslagen worden in de Hartenbank en voor onderzoek gebruikt worden.

Donatie aan de Hersenbank en Hartenbank kan op hetzelfde moment plaatsvinden. Ook hier geldt dat wanneer u bent ingeschreven als orgaandonor, orgaan- en weefseldonatie altijd voor gaat. Is dit niet het geval, dan kan donatie aan de Hersenbank en Hartenbank plaatsvinden.

Combinatie donor Hartenbank, Hersenbank en beschikbaar stellen voor wetenschap

Het is in sommige gevallen ook mogelijk om donatie bij de Hartenbank en/of Hersenbank te combineren met ‘het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap’. In onderstaande figuur zijn de mogelijkheden voor u op een rij gezet op het moment dat u Hartenbank-donor wil worden.