Donorschap bij de Hartenbank

Door registratie als donor bij de Hartenbank geeft u toestemming om na overlijden uw hart te laten opnemen in de Hartenbank. Hiervoor is een obductie nodig. Tijdens de obductie wordt het hart uitgenomen waarna het bij de Hartenbank wordt opgeslagen zodat het door onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek kan worden gebruikt. Om deze obductie bij u na overlijden uit te kunnen voeren, is uw toestemming nodig. U hoeft als Hartenbank donor geen extra ziekenhuisbezoek af te leggen of onderzoek te ondergaan.

Om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen is het belangrijk dat de Hartenbank ook de beschikking krijgt over uw medische gegevens. Daarom vraagt de Hartenbank toestemming om na overlijden uw medische gegevens in te zien en te verwerken. Deze gegevens en het hartweefsel worden dan in gepseudonimiseerde vorm aan onderzoekers gegeven. Dit betekent dat er een unieke code aan de gegevens en het weefsel wordt toegekend waardoor ze niet direct herleidbaar zijn tot een persoon.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt op deze website de registratieformulieren aanvragen. Lees meer >>

Voor donoren

Informatie over de procedure na overlijden, medische gegevens en hoe u uw toestemming ook weer kunt intrekken. Lees meer >>

Verschillende vormen van orgaandonatie

Er bestaan verschillende vormen van orgaandonatie. Bent u bijvoorbeeld ook orgaandonor voor transplantatiedoeleinden, dan zal dit altijd voorrang krijgen op hartdonatie voor wetenschappelijk onderzoek via de Hartenbank. Lees meer >>

Samenwerking Hersenbank

De Hartenbank en de Hersenbank werken nauw samen. Lees meer >>