Ja. Voor onderzoek naar de hartspierziekte PLN is het heel belangrijk dat ook gezond hartweefsel en weefsel van andere hartziekten beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. Juist het inzicht in de verschillen tussen hartweefsel met een PLN-mutatie, gezond hartweefsel en hartweefsel afkomstig van personen met een andere hartziekte, is van belang om de ‘PLN-vingerafdruk’ en de verschillende ziektestadia van PLN verder te ontrafelen. Een onderzoeker die bijvoorbeeld primair onderzoek doet naar ontsteking in de hartspier en daarvoor weefsel opvraagt bij de Hartenbank, kan dan ook geadviseerd worden om ook stukjes hartweefsel te onderzoeken van PLN-dragers. Zo worden de verschillen en overeenkomsten tussen de ziektebeelden beter in beeld gebracht en kan de ‘PLN-vingerafdruk’ verder worden ontrafeld. Weefsel van een donor met een PLN-mutatie zal zodoende zowel direct als indirect bijdragen aan het verder ontrafelen van PLN-gerelateerde hartziekten.