De Hartenbank houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het hartmateriaal en de bijbehorende medische gegevens worden gecodeerd (zonder dat de donor geïdentificeerd kan worden) uitgegeven voor wetenschappelijk onderzoek. Alle gegevens die zowel tijdens leven als na overlijden van u worden verzameld worden gecodeerd bewaard in een beveiligde database.

Toestemming

U kunt uw toestemming voor donatie van uw hart en persoonsgegevens aan de Hartenbank voor wetenschappelijk onderzoek altijd weer intrekken. Uw gegevens worden na intrekking van uw toestemming verwijderd. Klik hier voor het formulier voor intrekken van uw toestemming.