Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website.

De Hartenbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie, dan wel voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de website.

De Hartenbank geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.

De Hartenbank behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de Hartenbank website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. De Hartenbank verleent u hierbij wel toestemming om informatie op deze website voor niet-commerci├źle priv├ędoeleinden te gebruiken.